Autorizácia zmluvy formou notárskej zápisnice. 
KONTAKT:  

INTECK s.r.o.   Ing. Ilja Družkov
+421 917 318 063  i.druzhkov@gmail.com